fbpx
Arrow down icon

POLITIKA PRIVATNOSTI NA SOCIJALNIM MREŽAMA

1. INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Ko je kontrolor vaših ličnih podataka?

Invoitix ag obaveštava KORISNIKA da je izvršio kreiranje profila na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo i Google+. Ove stranice i usluge pružaju i upravljaju treće strane. Sve ove stranice imaju svoje odredbe o zaštiti podataka. Ove treće strane ili pružaoci takođe koriste svoje kolačiće i sl. Kada korisnik interaguje sa bilo kojim nalogom invoitix ag na bilo kojoj od društvenih mreža, korisnički podaci se automatski prenose ovim kompanijama. U takvim slučajevima, primenjuju se izričito odredbe o zaštiti podataka treće strane ili odgovarajućeg pružaoca. Korisnici moraju biti svesni da se podaci prikupljaju putem ovih usluga i mogu biti prosleđeni drugim trećim stranama. Invoitix ag nema uticaj na prikupljanje podataka ili njihovu dalju upotrebu od strane ovih društvenih mreža i nema saznanja o tome koliko podataka čuvaju, gde ih čuvaju i koliko dugo, u kojoj meri ispunjavaju obaveze brisanja podataka, analize koje vrše nad podacima, povezanosti podataka i kome prenose podatke.

Najvažnije usluge trećih strana koje koristi invoitix ag su:

YouTube: YouTube je u vlasništvu kompanije Google. Za dodatne informacije o tome kako YouTube obrađuje korisničke podatke, molimo da pogledate njegovu Politiku privatnosti.

Facebook (Meta): Facebook je u vlasništvu Meta Platforms Ireland Limited. Za dodatne informacije o tome kako Facebook obrađuje korisničke podatke, molimo da pogledate njegovu Politiku privatnosti i Politiku kolačića.

Instagram: Instagram, Inc. je u vlasništvu Meta Platforms Ireland Limited. Za dodatne informacije o tome kako Instagram obrađuje korisničke podatke, molimo da pogledate njegovu Politiku podataka.

Linkedin: LinkedIn je u vlasništvu Microsoft-a. Za dodatne informacije o tome kako LinkedIn obrađuje korisničke podatke, molimo da pogledate njegovu Politiku privatnosti i Politiku kolačića.

Za koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke?

Svrhe obrade podataka: održavanje odnosa između KORISNIKA i invoitix ag, što može uključivati sledeće aktivnosti:

  • Obrada zahteva i upita upućenih invoitix ag
  • Izveštavanje o aktivnostima i događajima koje organizuje invoitix ag
  • Informisanje o proizvodima ili uslugama koje nudi invoitix ag
  • Interakcija putem zvaničnih profila
  • Statistika

Zašto možemo obrađivati vaše lične podatke?

Pravni osnov obrade: član 6.1.a GDPR-a; ispitanik je dao saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u jednu ili više određenih svrha. KORISNIK ima profil na istoj društvenoj mreži i odlučio je da interaguje sa prisustvom invoitix ag u toj mreži, iskazujući interesovanje za objavljene informacije. Stoga, prilikom zahteva za praćenje naših zvaničnih profila, KORISNIK implicitno daje saglasnost invoitix-u za obradu ličnih podataka koji se čuvaju u njihovom profilu na toj društvenoj mreži. KORISNIK uvek može pristupiti politikama privatnosti same društvene mreže, kao i konfigurisati svoj profil kako bi osigurao svoju privatnost.

Invoitix ag ima pristup i obrađuje javne informacije KORISNIKA, posebno zemlju i odabran jezik. Ovi podaci se koriste samo unutar društvene mreže i biće uključeni u evidenciju invoitix ag samo kada je to potrebno radi obrade zahteva KORISNIKA ili u druge svrhe navedene u ovoj politici privatnosti.

Koliko dugo invoitix čuva vaše lične podatke?

Kriterijumi za čuvanje podataka: podaci će se čuvati sve dok KORISNIK ne povuče datu saglasnost, kako je naznačeno u ovoj politici privatnosti društvenih mreža.

Kome otkrivamo vaše lične podatke?

Komunikacija podataka: invoitix ag može otkriti vaše lične podatke drugim lokalnim kancelarijama koje su u vlasništvu invoitix ag, angažovanim pružaocima usluga i savetnicima ("treće strane"), ukoliko je to neophodno radi ispunjenja zahteva KORISNIKA. Angažovani pružaoci usluga mogu biti, na primer, prevoznici, brodarske kompanije, osiguravajuća društva, logističke platforme, banke, javni organi ili IT-provajderi koji pružaju IT-alate koji omogućavaju naše usluge.

Takođe, invoitix ag može otkriti lične podatke koji se obrađuju u vezi sa korišćenjem društvenih mreža invoitix ag, vašim učešćem na događajima ili primanjem komercijalnih informacija od invoitix ag, hosting kompanijama, marketinškim kompanijama ili drugim pružaocima neophodnim za pružanje usluga. Pored toga, invoitix ag može otkriti vaše informacije radi ispunjenja zakonskih obaveza, zaštite prava, imovine i sigurnosti invoitix ag ili drugih lica, ili u slučaju prodaje/spajanja/likvidacije bilo kog dela poslovanja ili imovine invoitix ag.

Treće strane kojima se otkrivaju lični podaci mogu se nalaziti izvan zemlje vašeg prebivališta. U tom slučaju, invoitix ag će se osloniti na politiku privatnosti trećih strana, pretpostavljajući adekvatan nivo zaštite ličnih podataka. Dodatno, treće strane koje koristi invoitix osiguravaju da se održava zakonita metodologija za transfer i otkrivanje ličnih podataka, npr. Uredba (EU) 2016/679 od 27. aprila (GDPR).

Koja su vaša prava?

U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 od 27. aprila (GDPR), imate sledeća prava:

Pravo na pristup, ispravku, prenosivost i brisanje vaših podataka, kao i pravo na ograničenje ili prigovor na njihovu obradu. Invoitix ag se oslanja na mere zaštite podataka koje koriste pružaoci trećih strana kako bi ispunio ova prava.

Saglasnost koju ste možda dali invoitix ag možete povući u bilo kom trenutku kontaktirajući nas putem kontaktnih podataka navedenih u nastavku.

Kontakt informacije za ostvarivanje prava:

invoitix ag
Haselstrasse 1
5400 Baden

E-pošta: [email protected]

2. UPOTREBA PROFILA

Invoitix ag će sprovesti sledeće radnje:

  • Pristupanje javnim informacijama korisničkog profila na društvenoj mreži.
  • Objavljivanje relevantnih informacija koje su već objavljene na društvenoj mreži invoitix ag na korisničkom profilu.
  • Slanje ličnih i individualnih poruka putem kanala društvene mreže.
  • Ažuriranje stanja stranice koje će biti objavljeno na korisničkom profilu.

KORISNIK uvek može kontrolisati svoje veze, brisati sadržaj koji ih više ne zanima i definisati sa kim dele svoje veze; za to moraju pristupiti postavkama privatnosti unutar te društvene mreže.

3. OBJAVE

KORISNIK, nakon što postane pratioc ili se pridruži nalogu društvene mreže invoitix ag, može objavljivati komentare, linkove, slike, fotografije ili bilo koji drugi tip multimedijalnog sadržaja podržanog od strane društvene mreže. KORISNIK, u svim slučajevima, mora biti vlasnik objavljenog sadržaja, imati autorska prava i prava intelektualne svojine ili imati pristanak pogođenih trećih lica.

Svaka objava na društvenoj mreži, bilo da se radi o tekstovima, grafikama, fotografijama, videima itd., koja ugrožava ili može ugroziti moral, etiku, dobar ukus ili pristojnost i/ili koja krši ili povređuje autorska ili industrijska prava, pravo na sliku ili zakon, izričito je zabranjena. U ovim slučajevima, invoitix ag zadržava pravo da odmah ukloni sadržaj, bez prethodne najave, i može zahtevati trajno blokiranje KORISNIKA na društvenoj mreži.

Invoitix ag neće biti odgovoran za sadržaj koji je KORISNIK slobodno objavio. KORISNIK treba imati na umu da njegove objave mogu biti pročitane ili viđene od strane drugih korisnika, tako da je KORISNIK uvek odgovoran za svoju privatnost. Slike koje mogu biti objavljene na društvenoj mreži neće biti čuvane u bilo kojem fajlu od strane invoitix ag, već će ostati na društvenoj mreži.

4. PODACI O MALOLETNICIMA ILI OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Pristup i registracija putem naloga invoitix ag na društvenim mrežama je zabranjena maloletnicima mlađim od 18 godina. S druge strane, ukoliko je KORISNIK osoba sa invaliditetom, potrebno je da se interveniše nosilac roditeljskog starateljstva ili starateljstva ili da se interveniše zakonski zastupnik putem validnog dokumenta koji potvrđuje zastupanje kako bi se pristupilo ili registrovalo na naloge društvenih mreža invoitix ag.

Invoitix ag će izričito biti oslobođen odgovornosti koja može proisteći iz korišćenja društvenih mreža od strane maloletnika ili osoba sa invaliditetom. Društvene mreže invoitix ag svesno ne prikupljaju nikakve lične informacije od maloletnika, stoga, ukoliko je KORISNIK maloletnik, ne sme se registrovati, niti koristiti društvene mreže invoitix ag niti pružati bilo kakve lične informacije.