fbpx
Arrow down icon

POLITIKA KOLAČIĆA

Kompanija Invoitix ag je Kontrolor podataka o ličnosti Subjekata na koje se odnose podaci i obaveštava ih da će ovi podaci biti obrađeni u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2016/679, od 27. aprila 2016. (GDPR), i stoga se pružaju sledeće informacije o obradi podataka:

  • Svrha obrade podataka: kako je navedeno u odeljku za kolačiće koji se koriste na ovom veb-sajtu.
  • Legitimizacija obrade podataka: osim u slučajevima kada je neophodno pretraživanje Veba, uz saglasnost subjekta na koji se odnose podaci (član 6.1 GDPR-a).
  • Kriterijumi za čuvanje podataka: kako je navedeno u odeljku za kolačiće koji se koriste na veb-sajtu.
  • Saopštavanje podataka: podaci neće biti otkriveni trećim stranama, osim u kolačićima koji su u vlasništvu trećih strana ili prema zakonskoj obavezi.
  • Prava subjekta na koji se odnose podaci:
    • Pravo na povlačenje saglasnosti u svakom trenutku.
    • Pravo na pristup, ispravku, prenosivost i brisanje podataka i na ograničenje ili prigovor na njihovu obradu.

Informacije o kontaktu za ostvarivanje prava:

INVOITIX AG

Haselstrasse 1, 5400 Baden.

E-mail: [email protected]

1 – Šta su Kolačići?

Veb-sajt kompanije invoitix ag (u daljem tekstu Veb-sajt) koristi Kolačiće. Kolačići su fajlovi koji se šalju u pretraživač putem veb servera radi evidentiranja aktivnosti korisnika na datom veb-sajtu. Prva svrha Kolačića je da se korisniku obezbedi brži pristup izabranim uslugama. Pored toga, Kolačići personalizuju usluge koje se nude na veb-sajtu, pružajući i nudeći svakom korisniku informacije koje su ili mogu biti interesantne za njih, u zavisnosti od usluga koje se koriste.

Pored toga, Kolačići personalizuju usluge koje se nude na veb-sajtu, pružajući i nudeći svakom korisniku informacije koje su ili mogu biti interesantne za njih, u zavisnosti od usluga koje se koriste.

Veb-sajt koristi Kolačiće za personalizovanje i olakšavanje iskustva navigacije što je više moguće. Kolačići se odnose samo na anonimne korisnike i njihove uređaje i oni ne pružaju reference kojima se omogućava mešanje sa podacima o ličnosti korisnika. Korisnik će moći da konfiguriše svoj pretraživač tako da obavesti i odbije instalaciju Kolačića podnetih od strane veb-sajta, bez smetnji da korisnik može da pristupi sadržajima tog veb-sajta. Međutim, imajte u vidu da se u tom slučaju performansa veb-sajta može smanjiti.

Korisnici koji se registruju ili su ulogovani imaće koristi od više personalizovanih usluga koje se podudaraju sa njihovim profilima, na osnovu kombinovanja podataka koji se čuvaju u Kolačićima i podacima o ličnosti koji se koriste prilikom registracije. Ovi korisnici izričito odobravaju korišćenje takvih informacija za navedenu svrhu, ne dovodeći u pitanje njihovo pravo da odbiju ili onemoguće korišćenje Kolačića.

Isto tako, veb-sajt će registrovati sve usluge koje su zahtevane od korisnika, da bi ponudile pružanje informacija koje odgovaraju interesovanjima i podešavanjima svakog korisnika.

2 – Koje vrste kolačića postoje?

U zavisnosti od vremena isteka, oni se mogu kategorisati u sledeće vrste:

VRSTE KOLAČIĆA

Pored toga, u zavisnosti od njihovih Ciljeva, Kolačići se mogu klasifikovati na sledeći način:

KOLAČIĆI PREMA SVRSI

3 – Koje kolačiće koristimo?

Kolačići koje koristimo na našem veb-sajtu su:

OD TREĆIH STRANA

Ovi kolačići koji se šalju terminalnoj opremi korisnika sa uređaja ili domena kojim ne upravlja kontrolor, već od strane drugog subjekta koji obrađuje podatke dobijene putem kolačića.

Eksterni dobavljači ovog veb-sajta:

KOLAČIĆI TREĆE STRANE

4 - Kako onemogućiti Kolačiće?

Uglavnom je moguće prekinuti prihvatanje kolačića u pretraživaču, ili prekinuti prihvatanje Kolačića od određene Usluge.

Svi moderni pretreživači omogućavaju vam da promenite svoja podešavanja za Kolačiće. Ova podešavanja su uglavnom pod „Opcijama“ ili „Preferencijama“ u meniju vašeg veb pretraživača. Takođe možete da konfiguriše vaš pretraživač ili emial softver, kao i da instalirate besplatne dodatke kako biste sprečili preuzimanje Web Beacons-a kada otvorite emial.

Veb-sajt nudi korisnička uputstva o koracima koje je potrebno preduzeti kako bi se pristupilo meniju sa podešavanjima kolačića i, tamo gde je neophodno, objašnjeno je privatno pretraživanje za najčešće pretraživače:

ONEMOGUĆAVANJE KOLAČIĆA

5 - Da li se Politika kolačića može promeniti?

Kompanija invoitix ag može da modifikuje ovu Politiku kolačića u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 od 27. aprila (GDPR). Korisnicima se zato savetuje da je povremeno posete.