fbpx
Arrow down icon

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko je kontrolor vaših podataka o ličnosti?

Kompanija invoitix ag je KONTROLOR podataka o ličnosti KORISNIKA i obaveštava ga da će ovi podaci biti obrađeni u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2016/679 od 27. aprila (GDPR).

Opšte obaveštenje o privatnosti podataka kompanije inovitix ag

Kompanija invoitix ag je posvećena zaštiti vaših podataka o ličnosti i obezbeđenju organizacionih i tehničkih bezbednosnih mera za zaštitu vaših podataka o ličnosti, bilo da koristite usluge kompanije invoitix ag, kontaktirate kompaniju incoitix ag, primate biltene ili jednostavno pregledate veb-sajt kompanije invoitix ag.

Korišćenjem usluga veb-sajta kompanije invoitix ag, saglasni ste sa obradom vaših podataka o ličnosti od strane kompanije invoitix ag kako je navedeno u ovom Opštem obaveštenju o privatnosti podataka kompanije invoitix ag („Politika“), kao i sa Pravnim obaveštenjem koji se odnosi na korišćenje veb-sajta kompanije invoitix ag. Pravno obaveštenje možete pronaći na našem veb-sajtu.

Kompanija invoitix ag može redovno da menja i ažurira ovu Politiku po sopstvenom nahođenju.

Podaci o ličnosti, svrha obrade i pravni osnov

Usluge

Kompanija invoitix ag prima i prikuplja podatke o ličnosti o vama direktno od vas ili od drugih kontrolora podataka u svrhu pružanja ili pomaganja sa uslugama ili zahtevima kompanije invoitix ag prema vama ili od vas kao korisnika usluge. Drugi kontrolori podataka mogu da nam otkriju podatke o ličnosti poput vašeg imena i prezimena, adrese, zvanja ili kontakt informacija, kada nam je potrebno da vam pružimo usluge.

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju kako bi se preduzeli koraci da vam obezbede ili pomogne sa vašim zahtevima (npr. dok popunjavate obrazac za kontakt, kao deo registracije ili ankete).

Kompanija invoitix ag obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 od 27. aprila (GDPR) i sa važećim lokalnim zakonima, a pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je vaš pristanak ili legitiman interes kompanije invoitix ag u skladu sa važećim zakonima.

Veb-sajt

Kada koristite veb-sajt kompanije invoitix ag, informacije i podatke iz vašeg kompjuterskog sistema možemo da prikupimo i prijavimo za funkcionalnost veb-sajta kompanije invoitix ag, a u skladu sa Politikom kolačića kompanije invoitix ag, koju možete da pronađete na https://invoitix.com/cookies-policy/. To može da uključuje obradu podataka o ličnosti, npr. IP adresa, vreme pristupa i druge informacije o veb-sajtu i pretraživaču. Pored toga, kompanija invoitix ag može da prikupi vaše ime i prezime i kontakt informacije ako koristite obrazac sa zahtevom na veb-sajtu kompanije invoitix ag.

invoitix ag obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 od 27. aprila (GDPR) i sa važećim lokalnim zakonima, a pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je vaš pristanak ili legitiman interes kompanije invoitix ag u skladu sa važećim zakonima.

Bilteni i drugi komercijalni materijali od kompanije invoitix ag

invoitix ag obrađuje vaše ime i prezime, imejl i druge kontakt informacije kako bi vam poslali biltene, pozive i informacije o događajima i druge relevantne informacije o uslugama kompanije invoitix ag i kompaniji.

invoitix ag obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim zakonima, a pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je vaš pristanak u skladu sa važećim zakonima. Uvek možete da povučete vašu saglasnost za nastavak obrade tako što ćete kontaktirati na [email protected].

Bez obzira na vašu svrhu, preporučuje se da nam ne otkrivate bilo kakve osetljive podatke o ličnosti, kao što su rasa ili etničko poreklo, veroispovest, članstvo u sindikatu, seksualna orijentacija, zdravlje, genetski ili biometrijski podaci, itd.

Pored toga, kompanija invoitix ag može da anonimizira i skuplja podatke, uključujući podatke o ličnosti, prikupljene putem bilo kog veb-sajt kompanije invoitix ag ili kroz sistem za rezervacije ili slično, u statističke svrhe, kako bi se proširio portfolio proizvoda kompanije invoitix ag i poboljšale usluge.

Otkrivanje podataka o ličnosti trećim stranama

Kompanija invoitix ag može da otkrije vaše podatke o ličnosti drugim lokalnim kancelarijama u vlasništvu kompanije invoitix ag, pružaocima usluga i savetnicima pod ugovorom („treće strane“) ako je neophodno ispuniti obaveze prema vama. Pružaoci usluga pod ugovorom mogu na primer biti prevoznici, brodske linije, osiguravajuća društva, banke, javne vlasti ili IT provajderi, koji obezbeđuju IT alate koji se odnose na deo usluga.

Pored toga, kompanija invoitix ag može da otkrije podatke o ličnosti obrađene u vezi sa upotrebom veb-sajta kompanije invoitix ag, vašim učešćem u događajima ili primanjem komercijalnih informacija od kompanije invoitix ag do hosting kompanija, marketing kompanija ili drugim provajderima neophodnim za pružanje usluga.

Pored toga, kompanija invoitix ag može da otkrije vaše informacije kako bi se kompanija invoitix uskladila sa svojim pravnim obavezama, zaštitila prava, svojinu i bezbednost kompanije invoitix ag, ili drugih ili u slučaju prodaje/likvidacije bilo kog dela poslovanja ili imovine kompanije invoitix ag.

Treće strane kojima se podaci o ličnosti otkrivaju mogu da se nalaze izvan vaše zemlje prebivališta, ali kompanija invoitix ag će se oslanjati na politiku privatnosti ovih trećih strana, preduzimajući adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti i osiguravajući da se održi zakonit način za transfer i otkrivanje podataka o ličnosti, npr. Uredba (EU) 2016/679 od 27. aprila (GDPR).

Period koji kompanija invoitix ag obrađuje vaše podatke o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha i u skladu sa važećim zakonom. Vaši podaci o ličnosti će biti obrisani kada više ne bude potrebno čuvati ih da bi se ispunila svrha, osim ako važeći zakoni ne zahtevaju od kompanije invoitix ag da ih zadrži duži vremenski period. Koliko dugo postoji svrha zavisi od pravnog osnova i okolnosti oko njega (npr. period važenja saglasnosti, pravni interes, itd.), zemalja na koje se Usluge odnose (npr. računovodstvene svrhe, itd.) i koje usluge kompanija invoitix ag pruža.

Podaci o ličnosti koji se odnose na korišćenje veb-sajta kompanije invoitix ag biće obrisani u skladu sa politikom kolačića kompanije invoitix ag (https://invoitix.com/cookies-policy/).

Ako se obrada vaših podataka o ličnosti zasniva na vašoj saglasnosti, podaci o ličnosti će biti izbrisani najkasnije kada povučete svoju saglasnost, osim ako važeći zakon ne zahteva da kompanija invoitix ag čuva podatke o ličnosti duži vremenski period.

Vaša prava kao pojedinca

U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 od 27. aprila (GDPR), imate sledeća prava:

Pravo na pristup, ispravku, prenosivost i brisanje vaših podataka i ograničenja ili prigovor na njihovu obradu. Kompanija invoitix ag se oslanja na mere zaštite podataka koje koriste provajderi trećih strana.

Svaki pristanak koji ste dali kompaniji invoitix ag možete povući u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati koristeće kontakt podatke navedene ispod.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa sadržajem ove Politike ili vaših prava kao pojedinca, možete kontaktirati kompaniju invoitix ag koristeći dole navedeni imejl ili nas možete kontaktirati na:

invoitix ag

Haselstrasse 1,

CH-5400 Baden

Švajcarska

Imejl adresa: [email protected]